Har Ni en fråga? Ring oss.

+08 6043200

Välkomna

Vi har haft idrottshallen helt stängd under söndagen den 10/1 för att gå igenom dom nya temporära reglerna som gäller för gym och idrottsanläggningar.

Sveriges riksdag beslutade fredagen den 8 januari 2021 om en tillfällig pandemilag för Covid-19 som gäller fr.o.m. den 10/1-2021 i vår idrottshall.

Vi kommer nogsamt via vårt inpasseringssystem och närvarande personal att kontrollera att alla följer dom nya kraven.
  • In och utpasseringen sker nu via separat in- och utgång enligt skyltning.
  • Endast 8 st. deltagare får delta i våra idrottshallars gruppaktiviteter åt gången.
  • Vi råder alla stå över att inte använda anläggningens duschutrymmen och istället duscha hemma. 10 kvm per person är dom nya reglerna,  endast en person kan befinna sig i duschrummet åt gången.
  • Vi råder alla att ofta använda den tvål och handsprit som finns utsatt över hela anläggningen.
Det är viktigt att vi alla sköter oss och följer dom nya reglerna så kommer vi förhoppningsvis få ordningen på spridningstakten av Covid-19.